Loading

Accommodation v Pastuchove

(0 rentals + 23 rentals in the vicinity of 25 km)

Ubytovanie Dvorníky

Dvorníky (Pastuchov 10.4 km air distance), in the village / in the city

Ubytovanie Čakajovce

Čakajovce (Pastuchov 13.3 km air distance), in the village / in the city, downtown

Ubytovanie Bastards

Čakajovce (Pastuchov 13.4 km air distance), in the village / in the city

Ubytovanie v súkromí Lužianky

Lužianky (Pastuchov 13.6 km air distance), at the periphery of the village / city,...

Ubytovanie u Jarky

Výčapy - Opatovce (Pastuchov 14.9 km air distance), at the periphery of the village...

Ubytovňa Dobrotka

Nitra (Pastuchov 15.3 km air distance), in the village / in the city, near waterside

Ubytovňa pri Lipe

Lužianky (Pastuchov 16.0 km air distance), in the village / in the city

Robotnícka ubytovňa Šúrovce

Šúrovce (Pastuchov 16.1 km air distance), at the periphery of the village / city

Ubytovňa Pod zeleným stromom

Zavar (Pastuchov 17.1 km air distance), in the village / in the city

Ubytovňa MIA

Zavar (Pastuchov 17.3 km air distance), in the village / in the city
1 - 23 / 23